Lídr naší kandidátky se vyjadřuje před nadcházejícími komunálními volbami…

Ještě jako nečlen strany jsem se zájmem pozoroval činnost politického seskupení Moravané, které díky poctivé, houževnaté práci svých členů již po dvě desetiletí drží své pozice na dačické politické scéně. A musím říci, že se mi politika hrdých moravských patriotů v Dačicích líbila.
A právě proto jsem se stal členem této strany i já. Nesmírně si vážím toho, že mi dačická organizace dala důvěru a zařadila mne na své kandidátce pro komunální volby 2010 na prvé místo.
Jako lídr Moravanů si plně uvědomuji vážnost a tíhu závazku, který jsem na sebe vzal. Své stranické kolegy nemíním zklamat, stejně tak nehodlám zklamat občany Dačic, kteří mi dají svůj hlas. Zodpovědně prohlašuji, že počítám s tvrdou prací pro město, pro své spoluobčany a věřím, že s podporou strany Moravané splním vytčené cíle a získám tak plnou důvěru obyvatel města a jeho místních částí. Chci se spolu s ostatními poctivými lidmi stát dobrým hospodářem města, chci, aby do našich Dačic vstoupil zdravý rozum, a naopak, aby už konečně a nadobro byla vypoklonkována nesnášenlivost s hloupostí, rovněž tak nesmyslné hádky a zbytečné rozepře.
Naše strana ani já nehodláme slibovat hory doly a také nic podobného v našem volebním programu nenajdete. Mezi naše programové priority patří veledůležitý úkol, kterým je udržení postavení Dačic jako centra jihozápadní Moravy s ohledem na zaměstnanost a vzdělávání. K tomu samozřejmě patří i péče o zdraví obyvatel Dačicka a jeho spádových oblastí. Budeme proto pozorně sledovat a kontrolovat, jak Jihočeský kraj plní smlouvy, které se týkají obnovy chirurgického a interního oddělení v dačické nemocnici. V komplexu budov na Palackého náměstí zbudujeme moderní správní centrum a do uvolněného Starého zámku mimo jiné přesuneme městské muzeum s galerií. Zároveň hodláme zmodernizovat kulturní středisko. Dalším nadmíru důležitým úkolem je hledání možností, jak zlepšit špatnou dopravní situaci ve městě. A dále zlepšovat možnosti sportovního vyžití a mimo jiné vybudovat třeba kluziště nebo dráhu pro in-line bruslení. Máme také školy, které je třeba zvelebovat rekonstrukcemi a přístavbami. Navážeme spolupráci s krajem Vysočina v oblasti informačních technologií. Dále bych mohl hovořit kupříkladu o výstavbě bytů, udržování přívětivé tváře města, podpoře místních spolků a občanských sdružení nebo péči o naše seniory.
Pokud se budete chtít seznámit podrobněji s výčtem našich programových priorit, najdete je na našich letáčcích či v jiných propagačních prostředcích strany Moravané, včetně našeho webu – www.dacicemoravane.euweb.cz.

Vážení spoluobčané, šťastnou ruku u volební urny.

Mgr. Milan Točík

Autor: Jiří Albrecht

Sdílet na

Komentovat