Pozvánka na sněm Moravanů Dačicka

Dačice staré foto 626
Oblastní sněm se uskuteční dne 3. prosince 2016 v salonku hotelu U Koníčka na Palackého náměstí v Dačicích. Začátek v 17:30. K opožděnému uskutečnění jednání naší organizace došlo z důvodu účelového přesunutí jednání zastupitelstva města na 28. listopadu, kde mají být mimo jiné projednávány petice dačických občanů proti přesunutí pomníku padlým a plánovanému zbudování kruhového objezdu v historickém jádru našeho města. Podrobné informace na sněmu. Čekáme vyjádření všech našich členů k tomuto způsobu jednání současného vedení samosprávy v Dačicích a zdrcujícím následkům svévolného jednání a činnosti několika jedinců ve vedení samosprávy města.

Předseda organizace přednese zprávu o činnosti organizace za rok 2016 a seznámí členskou základnu s výsledky jednání ZS dne 5. 11. v Brně.
Strana připravuje svůj VIII. sjezd, který se bude konat v měsíci březnu příštího roku v Prostějově.
Dačice staré foto 1405
Místopředseda a lídr krajské kandidátky zhodnotí naši účast v uplynulých volbách, ale i skutečně dobrou organizační činnost několika našich členů.
Nejdůležitějším bodem sněmu bude volba kompletně nového vedení organizace politické strany Moravané v Dačicích.

Následně bude s ohledem na politickou situaci v oblasti pozměněna strategie směřování naší činnosti.

Tolik jen ty skutečně nejdůležitější body programu. Naše jednání bude velmi důležité z řady hledisek, proto žádám o účast všechny členy strany. Zúčastnit se mohou i naši příznivci, kteří se předem ohlásí u někoho z vedení organizace. Informujte i členy ve vašem okolí, kteří nepracují s internetem. Žádám Vás také všechny, abyste reagovali na tuto pozvánku a potvrdili její doručení. Děkuji.

Dačice staré foto 777

Jiří Albrecht, předseda

Autor: Jiří Albrecht

Sdílet na

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>