Sněm dačických Moravanů

Dne 27. května 2017 došlo konečně k několikrát odkládanému oblastnímu sněmu dačické organizace politické strany Moravané. K sobotnímu setkání došlo v salonku hotelu U Koníčka, původně vyhlášeného moravského zájezdního hostince na hlavním náměstí v Dačicích. Několik členů organizace se sice předem omluvilo za svou neúčast, ale i tak bylo u jednání tolik lidí, že sněm byl usnášeníschopný. Svatba v rodině, nemoc, odpolední směna je jistě pádným důvodem k neúčasti.

DSCF5772 (2)

Sněm zahájil místopředseda Mgr. Šuhaj seznámením s body programu jednání, kterých bylo celkem deset. Předseda organizace Jiří Albrecht pokračoval zprávou o stavu a činnosti organizace a navázal informacemi z politického dění na Dačicku a na Moravě celkem. Vzpomínka byla věnována nedávno zemřelému prof. PhDr. Josefu Válkovi, CSc., historiku, emeritnímu profesoru na Masarykově universitě v Brně a zemřelé PhDr. Aleně Ovčačíkové, spisovatelce a moravské političce.

Velká pozornost byla zaměřena na novou strategii politické práce naší organizace, která byla stanovena na podzimním sněmu 2016. Všichni členové byli pověřeni úkoly, jejichž plnění bude kontrolováno na podzim tohoto roku. Právě na následujícím podzimním sněmu 2017 bude ustanoven volební štáb, který se ujme přípravy komunálních voleb v roce 2018.

DSCF5774 (2)

Dalším projednávaným a nejvíce diskutovaným bodem byly letošní sněmovní volby. Všichni přítomní se po zvážení všech pro i proti vyjádřili tak, že stavění kandidátky v JčK by nebylo dobrým nápadem. Nakonec bylo odhlasováno, že veškeré úsilí bude věnováno úspěchu v komunálních volbách v roce 2018.

Vzhledem k tomu, že Mgr. Milan Točík byl nemocen, zdůvodnil jeho odchod ze zastupitelstva Mgr. Bohumil Šuhaj, který nastoupil na jeho místo. Že na vině byl souběh důležitých činností, kdy Milan Točík byl nucen se již několikrát omlouvat z jednání zastupitelstva, potvrdil i předseda organizace, se kterým bylo odstoupení projednáváno. Novému zastupiteli přítomní popřáli mnoho úspěchů a pevných nervů v jeho práci.

Následovala zpráva zastupitele Jiřího Albrechta mladšího a jednání bylo pak zakončeno zajímavou diskuzí a výměnou informací, které se týkaly zejména politického dění ve městě.

Autor: Jiří Albrecht

Sdílet na

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>