Sněm Moravanů v hotelu U Koníčka

20161203_172552

Výroční členská schůze oblastní organizace politické strany Moravané s působností na moravském Dačicku se tentokrát konala v salonku hotelu U Koníčka na Palackého náměstí v Dačicích. Dačičtí patrioti se tak sešli v sobotu 3. prosince ke svému jednání v hotelové budově stojící v blízkosti nejdůležitější křižovatky města, které hrozí, že bude přebudována v křižovatku kruhovou, ale také v místě odkud je výhled na údajnou „revitalizací“ poničený Kancnýřův sad s bezcitně přemístěným pomníkem padlým.

Jednání bylo zahájeno krátce po půl šesté odpoledne zprávou o činnosti organizace v roce 2016, kterou přednesl předseda, pan Jiří Albrecht. Ten dačické Moravany seznámil i s usnesením posledního zemského sněmu strany Moravané, zdůraznil zprávu o konání sjezdu strany v březnu příštího roku v Prostějově, termínu zaplacení členských příspěvků i klíčem pro určení počtu delegátů na sjezd. Delegáti Dačicka budou zvoleni na jarním oblastním sněmu. Pietní vzpomínka patřila zemřelému členu organizace ing. Ivanu Wlodkovi z Dolních Němčic, který byl členem moravského hnutí již od devadesátých let minulého století. Stejnou vzpomínku věnovali účastníci sněmu zemřelému ing. Ivanu Dřímalovi z Brna, bývalému předsedovi MoDS. Pan Ivan Dřímal měl Dačice v oblibě, rád sem jezdil na různá stranická jednání a ze strany Dačických byl vždy pěkně uvítán.
Veselejším bodem jednání bylo přijetí nového člena do řad Moravanů, pana Pavla Urbánka. Stalo se tomu pod zemskou moravskou vlajkou za potlesku všech přítomných.

DSCF5360

Místopředseda a lídr krajské kandidátky Mgr. Bohumil Šuhaj, zhodnotil výsledky voleb na krajské, okresní a městské úrovni a poděkoval jmenovitě nejaktivnějším členům organizace, kteří se zasloužili o velmi dobrou předvolební kampaň.
Následovaly volby nového výboru dačické organizace, které však nedopadly tak, jak si představoval předseda, končící své již o dva roky prodloužené funkční období. Jediný možný kandidát na předsedu předložil členské schůzi zdůvodnění, proč není možné, aby již letos převzal zodpovědnost za chod strany v Dačicích. Po delší diskuzi a hledání jiných řešení oslovili členové organizace současného předsedu, aby po určitou dobu ve své funkci ještě pokračoval. Pan Jiří Albrecht nakonec kandidaturu přijal s tím, že práce bude úměrně rozdělena mezi členy výboru a jeho funkční období skončí jarním sněmem roku 2018. Následně byl všemi hlasy zvolen. Místopředsedou byl zvolen Mgr. Bohumil Šuhaj, členem výboru pak Mgr. Milan Točík.

20161203_174211

Jednání se potom přeorientovalo na část, která se týkala situace ve městě po až nepochopitelném počínání vedení radnice a jeho úporné snaze dokončit všestranně zpackanou „revitalizaci“ Kancnýřova sadu a bezcitným odsunutím pomníku padlým vytvořit z jeho podstatné části jakési vydlážděné a vybetonované shromaždiště. Všichni účastníci sněmu se k tomuto vyjádřili tak, že realizace celého toho hloupého nápadu byla provázena obcházením názoru veřejnosti, stejně hloupými výmluvami a zdůvodněními, nezájmem o názory odborníků, mlžením a zatloukáním chyb, ostudnými prohlášeními lidoveckého starosty v televizi, zpochybňováním petice občanů a záměrným odsunutím termínu zasedání zastupitelstva tak, aby pomník padlým byl rychle postaven na novém místě a protestujícím občanům mohlo být sděleno, že se s tím nedá již nic dělat.

DSCF5359

Členové strany Moravané se sjednotili v názoru, že další působení podivné koalice stran ve vedení města s lidoveckým starostou v čele je neúnosné. Z toho vyplynula i nová strategie strany Moravanů pro zbývající část volebního období, jež obsažená ve čtyřech sněmem stanovených bodech zavazuje své zastupitele ke konkrétní činnosti, odpovídající důsledně pracující opoziční strany v městském zastupitelstvu. Strana Moravané bude i napříště podporovat občanské iniciativy, které se staví proti neuváženým činům současného vedení města.

20161203_173919 (2)

Následovala diskuze, po které bylo všem členům popřáno příjemných Vánoc a štěstí v novém roce 2017, poté bylo jednání sněmu dačických Moravanů ukončeno.

Výbor OO Dačicka politické strany Moravané

Autor: Jiří Albrecht

Sdílet na

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>