Volební program MZH – komunální volby 2018

Problémy města budeme řešit po důkladné a obšírné diskuzi s občany!!!

Doprava a životní prostředí
• vyvíjení co největšího tlaku na kraj vedoucí k co nejrychlejší realizaci obchvatu města
• rozumná revitalizace centra města podle architektonických studií (průsečná křižovatka, ne kruhový objezd!)
• výstavba retardérů na silnicích v centru města
• ve spolupráci s architekty navrhnou a řešit proluky v zástavbě středu města
• budování parkovacích míst v docházkové vzdálenosti od centra města
• spojení aut. nádraží s nádražím ČD vybudováním lávky přes řeku Moravskou Dyji
• napojení cyklostezek na místní části
• podpora modernizace trati na trase Slavonice – Havlíčkův Brod

Školství, podnikání, trh práce
• podpora všech škol na Dačicku
• rozvoj spolupráce škol a podnikatelů při optimalizaci vzdělávání pro uplatnění na zdejším trhu práce (registr absolventů, burzy absolventů a zaměstnavatelů, prezentace na školách)
• realizace aut. zastávky před „novou“ školou
• podpora modernizace objektů škol, výstavba odborných učeben a učeben školní družiny; modernizace a rozšíření sportovišť v areálech škol
• větší využitelnost venkovních prostor škol (dopravní hřiště, přírodní zahrady)
• podpora především těch podnikatelských subjektů, které sídlí u nás na Dačicku

Kultura, sport, cestovní ruch, volný čas
• multifunkční vzdělávací centrum (městská knihovna, DDM) – vyplnění výluky na Havlíčkově náměstí
• podpora budování infrastruktury pro sportovní vyžití cestou dotačních programů (sport. hala, kluziště a další zimní sporty),
• zřízení odboru pro sport (nejsou lidé, kteří by se starali o sportování dětí)
• po uvolnění prostor starého zámku vyčlenění stálých prostor pro muzeum
• spolupráce s aktivními spolky a organizacemi ve městě (rybáři, hipoturistika, vodák, SDH, mažoretky, ochotníci)
• hledání způsobů financování kultury, sportu a volnočasových aktivit
• efektivnější využití potenciálu řeky Moravské Dyje – stezka podél řeky, těsnější spolupráce s povodím
• ve spolupráci s odbornou veřejností hledat způsob nápravy nepovedené revitalizace Kancnýřova sadu a vrácení pomníku padlým na důstojné místo

Zdravotní a sociální oblast, bydlení
• úsilí o udržení a rozšíření nabídky, kvality a dostupnosti zdrav. služeb ve městě (pohotovost, praktičtí a odborní lékaři)
• rozvoj nabídky sociál. služeb pro obyvatele regionu Dačicko
• rozšíření nabídky kvalitního bydlení (lokality Pod hasičárnou, Za lávkami)
• rozvoj občanské vybavenosti a služeb v lokalitě Nivy

Místní části
• rekonstrukce místních komunikací (např. Dolní Němčice – Hostkovice, Malý Pěčín – Velký Pěčín)
• budování víceúčelových a dětských hřišť
• hledání možností k využití opuštěných a chátrajících objektů
• udržení pojízdné prodejny pro zajištění základní obslužnosti
• rekonstrukce a odbahnění návesních rybníků

 

letak_back

Autor: Jiří Albrecht

Sdílet na

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>