Došlo na naši adresu…

Dobrý den

a díky za práci a činnost, kterou ve jménu moravského povědomí děláte. Dačicko a Svitavsko jsou jedněmi z největších loupeží spáchaných českými šovinisty na zemi moravské. Ale nebude to tak napořád.
Budoucnost odsune do pozadí již přežité nacionální státy (zdroj šovinismu) a Evropa bude zase zemí regionů (dříve hrabství, knížectví, vévodství, markrabství atd., dnes samosprávné země s vlastními parlamenty a zemskými vládami (viz Německo, Rakousko, Velká Británie, částečně i Španělsko), kde národní stát je jen spíše administrativní obálkou. Zemské zřízení odsouvá do pozadí vyhraněný nacionalismus (protože v dané zemi mohou vedle sebe v poklidu žít různé národnosti) a preferuje tolerantní patriotismus (patria = otčina, v moderním významu vlast). Vztah k rodné zemi je tedy vlastně vztah k vlasti a ten nebývá zdrojem šovinistických válek tak jako nacionalismus. Praha byla vždy střediskem českého nacionalismu, Brno, Olomouc, Znojmo, Kroměříž, Lipník, Břeclav apod. ale moravského patriotismu, ne nacionalismu ! Moravské národovectví nebylo nikdy nacionálně-šovinistické, ale patrioticky hrdé a s ostatními snášenlivé. Hesla jako „Čechy Čechům“ nebo „Nic než národ“ vyřvávají holohlavci v Čechách, ne na Moravě! Morava je krásnou starobylou historickou zemí, kde spolu mohou v klidu žít Moravané, Češi, Slováci, Slezané, Rakušané, Němci, Poláci, Ukrajinci, Židé apod., zkrátka všichni, kterým je zde dobře a cítí zde svůj domov, ať už trvalý či dočasný (když jsou zde třeba jen za prací).
Povědomí o moravské identitě je třeba mezi lidmi stále udržovat a nestydět se za to. Po určitém propadu počtu osob hlásících se k moravské národnosti při předposledním sčítání lidu (2001) pražští šovinisté (v čele s Klausem) natěšeně předpovídali její naprostý zánik. Nebývalý vzrůst při posledním sčítání jim ale zavřel hubu, některým naopak otevřel, to když jim poklesla čelist. Pokračujte ve své činnosti dál a ono to po čase ovoce přinese. Jak řekl již jeden moravský básník (myslím Jan Skácel) – volně cituju – „Morava je jako ponorná řeka, teče pod zemí, nikdo o ní neví a pak se najednou vynoří v celé své nádheře“.
Myslím, že samosprávná země Moravská je jenom otázkou času, snad se toho dožiju ještě i já (50 let). A pak bude i Dačicko (Svitavsko, Moravská Třebová) znovu její oficiální součástí. A pokud budou mít Slezané zájem o svou vlastní zemi (u nás to odpovídá bývalému hornímu Slezsku), pak nechť je jim přáno.
Vznik Kraje Vysočina těžce poškodil moravskou identitu na celém území moravské části Vysočiny. Odtud pomoc nečekejte, ale v Brně se o vás dobře ví
a při moravských slavnostech je to stále připomínáno.

S pozdravem, ať se vám daří a 5.7. ať jsou Dačice plné rudo-žlutých praporů!

Jiří Kopuletý, Moravák (zemskou příslušností) i Moravan (rodem) z Brna, t.č. žijící v Třebíči

Autor: Jiří Albrecht

Sdílet na

Komentovat