Moravané ve Waidhofenu an der Thaya

Rakouský spolek Verein Neue Thaytalbahn se nevzdává ani v současné těžké situaci a stále bojuje za obnovení tratě, která by opět spojila severní část Dolních Rakous s jihozápadní Moravou.
Je třeba zmínit, že tento spolek nám zcela pravidelně zasílá zajímavé zprávy a informuje nás tak o své činnosti i dění kolem dráhy, která má být přebudována na cyklostezku.
Tentokrát však na naši adresu přišla pozvánka na akci, jejíž hlavním cílem bylo představení nového dokumentárního filmu s názvem „Abgefahren?! – Eine region kämpft ihre Bahn“. I my usilujeme o zachování provozu na lokálních tratích, je tedy zcela samozřejmé, že jsme pozvání přijali. Navíc naše názory jsou naprosto totožné s názory našich velmi blízkých jižních sousedů. Vždyť od existence či neexistence rakouské části dráhy se bude odvíjet i budoucnost moravské části železnice, tedy úseku železniční trati ze Slavonic do Kostelce u Jihlavy a Jihlavy samotné!
Akce se konala dne 16. února 2013 v jedné z kluboven areálu Fit Aktivcenter Waidhofen an der Thaya. Moravany Dačicka zde reprezentoval pan Jiří Albrecht a pan Petr Puchnar. Je třeba říci, že Rakušané se o své hosty postarali velmi dobře, dokonce pro delegaci Moravanů zajistili kvalitního překladatele, pana Viktora Weinsteina, který umí perfektně česky.
Premiérový dokumentární film měl u všech přítomných úspěch, o čemž svědčil souhlasný potlesk. Domnívám se, že tento kriticky zaměřený dokument by měli zhlédnout i lidé u nás. Vždyť i my dobře známe slibující, ale sliby nestoudně neplnící politiky. Záběry zničené trati, problematická jízda těžce ložených nákladních automobilů po úzkých silnicích a centry obcí, projevy lídrů politických stran a reakce rozlobených lidí, kteří se cítí být sprostě podvedeni. Tolikrát slibovaná železnice nebude! Samozřejmě, že to vše by přímo na místě měli vidět a slyšet hlavně konkrétní zodpovědní politici, kteří nedodrželi slovo, znenadání začali prosazovat pravý opak a toto své zcela jasné provinění účelově obhajují. A samozřejmě počítají s tím, že představitelé dotčených obcí se přizpůsobí, protože jim nic jiného nezbývá. Vytrvalí odpůrci takových „nových“ řešení jsou takto zahnáni do slepé uličky a nakonec rovněž zmlknou. Známá a osvědčená taktika mocných spolehlivě funguje. A všude! I to padlo v následné diskuzi na setkání příznivců železnice ve Waidhofenu. Zdejší lidé svým regionálním politikům nevěří a doufají, že zásadní zvrat ve věci dráhy mohou přinést výsledky blízkých voleb. Ale bude tomu opravdu tak?
Co říci na závěr? Za dačické Moravany bych chtěl poděkovat panu Marcelu Österreicherovi, který celý pořad s následnou diskuzí uváděl. Rovněž tak panu Alexanderu Weiglovi, který s námi několik dní před zahájením akce komunikoval a panu Viktoru Weinsteinovi, který z němčiny do češtiny překládal tak výborně, že jsme se po celý večer mohli v projednávané problematice dobře orientovat. A to včetně názorů, které vyslovovali v diskuzi i docela „obyčejní“ lidé, kteří na setkání přišli z toho prostého důvodu, aby si ověřili, jestli se něco děje, něco, co by znamenalo lepší vyhlídky do budoucna, neboť jim není lhostejný osud železnice, která k tomuto v mnohém opomíjenému kraji patří.

Jiří Albrecht

Autor: Jiří Albrecht

Sdílet na

Komentovat