Z Rakouska nám přišla tato zpráva…

Komentář k setkání s dolnorakouským hejtmanem Erwinem Pröllem ve Waidhofenu 25. 2. 2013.

Milí příznivci Thayatalbahn!

     25. 2. 2013 se konalo setkání s E. Pröllem a jeho delegací „NeueThayatalbahn“ pod vedením předsedy Egona Schmidta k další budoucnosti Thayatalbahn. Spolkem svolaná večerní demonstrace byla z tohoto důvodu oficiálně zrušena.
     V konstruktivní debatě se Pröll vyjádřil v podstatě pozitivně k možnosti, zkombinovat železnici s cyklostezkou jako turistickou atrakci. Pröll si domluvil schůzku se zemským radním přes dopravu Karlem Wilfingem, s Reinhardem Deimelem (mluvčím projektu cyklostezky), předsedou regionu Zukunftsraum Thayaland a Egonem Schmidtem, na které se má projednávat možnost výstavby železnice v kombinaci s cyklostezkou. Další postup má být podle Prölla konzultován s odborným poradcem přes dopravu Otfriedem Knollem, který posoudí stav železniční tratě a podle toho se rozhodne o reaktivaci.
     Spolek Neue Thayatalbahn velmi vítá tuto iniciativu a doufá, že realizace cyklostezky v kombinaci s železnicí bude uskutečněna. Pro spolek je důležité, že plánovaná cyklostezka má být zřízena ne na kolejích, nýbrž vedle nich. Protože pokud by jednou došlo k úplnému přerušení kolejí a jejich zalití asfaltem, nebyla by již nikdy železnice uvedena do provozu.

Autor: Jiří Albrecht

Sdílet na

Komentovat