Otázky sdělovacích prostředků, na které odpovídal náš volební lídr Jiří Albrecht. Některé odpovědi byly mírně kráceny, proto je zde uvádíme ve své nezkrácené podobě

ČESKÁ TELEVIZE

1. Co považujete za hlavní problém vašeho kraje a proč?

Za nejzávažnější problém Jihočeského kraje považuji jeho okrajovou východní část (územní ocásek) – moravské Dačicko. To Dačicko, které bylo proti vůli jeho obyvatel totalitním režimem připojeno k jižním Čechám, kde bez ohledu na názory lidí setrvává dodnes. Odlehlé území nikoho (kuriózní jižní Čechy na Moravě), odkud úzké silničky i železnice vedou odnikud nikam, kde je do center daleko, vysoká nezaměstnanost a nejnižší platy v kraji, odkud lidé odcházejí za prací jinam a s nimi i inteligence. Ten koutek země, kde zlikvidovali bývalou okresní nemocnici a ještě hůře, kterému hrozí vysídlení. Záchrana? Konec experimentu a návrat Dačicka na Moravu!

2. Jste pro přenášení dalších kompetencí na kraje?

Na tyto kraje, na toto smutné dědictví komunistické minulosti? Rozvíjet současné kraje znamená neustálé cpaní balíků peněz do mocné trhliny v boku špatně postavené lodi. Lodi nekvalitní, která byla vyslána k plavbě za oceán lidmi odpovědnými, ale nezodpovědnými. Po takových udržovacích opravách a úpravách půjde ta loď stejně ke dnu. Ta nová, pevná a pyšně vyhlížející s hrdým námořnictvem na palubě se bude skládat ze spolkových zemí s příslušnými kompetencemi.

3. Myslíte si, že by se měl hejtman volit přímo?

Nemyslím si, že přímá volba krajského hejtmana by měla být přínosem.

MF DNES (po odmítnutí odpovídat na otázky testu o jižních Čechách)

Test o jižních Čechách mě nezajímá. Sám jsem se narodil na moravském Dačicku a mně i ostatním na kandidátce Morava velmi přirostla k srdci. S jižními Čechami jsme se nikdy nesžili a jde nám o to, abychom Dačicko dostali zpátky k Vysočině. Cílem našeho snažení je, aby Dačice už nešly do většího úpadku než dosud a pohraničí se přestalo vylidňovat.

DENÍK

Na co byste (projekt, stavba) z rozpočtu Jihočeského kraje věnovali nejvíce peněz, a naopak na co byste nedali ani korunu.

Otázka jak ušitá pro lídra kandidátky Moravanů, jehož rodný moravský kraj byl totalitním režimem nesmyslně připojen k jižním Čechám a tento stav trvá dodnes. Jaké jihočeské projekty podpořím já, občan města v uměle vytvořeném územním ocásku v opomíjené nejvýchodnější části Jihočeského kraje, když většina z nich se má realizovat v samém centru kraje či v jeho okolí? Žádný z těchto velkorysých projektů nemůže přímo zlepšit, obohatit život lidí tak odlehlého Dačicka. Tam, kde jezdíme po úzkých nebezpečných silničkách bez slušného napojení na dálnici v Jihlavě. Tam, odkud marně voláme po silničním obchvatu Dačic, ale kde byla zlikvidována bývalá okresní nemocnice, doslova v minulosti vybojovaná zdejším obyvatelstvem. Inteligence odtud utíká a další pohromy jsou na obzoru. Po nemocnici přijdou na řadu školy. Řídce osídlené území Dačicka s nejnižší průměrnou mzdou v kraji a nejhorší dostupností krajského centra čeká vysídlení! Už víte, jaká je má odpověď?
Ústní odpovědi na otázky nebyly přesně zaznamenány, proto je zde neuvádím.

Sestavila Dana Staňková

Autor: Jiří Albrecht

Sdílet na

Komentovat